ADI ITI – cel mai mare program de dezvoltare inter-regională din România este în Delta Dunării

Astăzi, cei în jur de 13.000 de locuitori ai Deltei sunt practic izolați, în lipsa unui transport public adecvat, atât pe apă cât și pe uscat.  Servicii precum cele medicale și de asistență socială sunt aproape inexistente.  Transportul cu ambarcațiuni mici scumpește costul activităților de turism dar și prețul produselor livrate în regiune atât la pensiuni cât și în micul comerț. Că un mic exemplu, o pensiune trebuie să achiziționeze peștele, ouăle și roșiile din Tulcea, întrucât nu este reglementat consumul produselor locale. 

În prezent, problemele reale și majore cu care se confruntă regiunea, din punct de vedere economic și social, sunt legate de infrastructură, transportul către  și în interiorul Deltei, către dar și în interiorul județului Tulcea, serviciile de asistență socială precum și serviciile medicale necesare pentru populația locală, dar și pentru turiști și pentru zona comercială ce trebuie să includă zona Mării Negre (Singurul spital din Delta, la Sulina, a fost închis în 2011 iar la Tulcea exisă un singur spital, județean, dar care nu prea are medici), lacurile și canalele nu au mai fost decolmatate de prin 1993, ceea ce îngreunează transportul  și pescuitul, populația îmbătrânită, lipsa de educație, ceea ce are că efect o lipsă a forței de muncă în domeniul turistic dar și o apatie socială și culturală. 

Prin aprilie 2016, că urmare a unui raport de diagnoză, a avut loc o întâlnire, împreuna cu Dacian Cioloș, atunci Prim-Ministru, reprezentanți ai comunității locale și a patronatelor din turism și piscicultură, întrucât alocarea fondurilor era disporportionată cu necesitățile de conservare și dezvoltare, în sensul în care doar 3% din fonduri fuseseră alocate pentru zona Deltei, iar restul pe uscat. 

Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă a Deltei Dunării 2030 a fost aprobată în august 2016, elaborată împreuna cu specialiști ai Băncii Mondiale, și stă la baza alocării a 1.3 miliarde de euro,  co-finanțare Uniunea Europeana și statul român, pe perioada 2016-2023, urmând că apoi, să se stabilească un alt buget pentru 2030. Scopul principal este de a crea echilibrul între protejarea mediului natural și unic al Rezervației Biosferei Delta Dunării și dezvoltarea socio-economică, valorificând patrimoniul natural și cultural. 

Viziunea pentru regiunea Delta Dunării: O zonă atractivă – cu biodiversitate valoroasă și mediu de afaceri dinamic, cu activități economice la nivel mic/mediu atât în domeniile tradiționale cât și în cele moderne – unde oamenii trăiesc în armonie cu natură, integrând activități economice în sectoarele turism, agricultură și piscicultură, cu sprijin adecvat asigurat de către centrele urbane furnizoare de servicii. 

 Astfel, strategia a fost structurată în jurul a 5 piloni – Protejarea mediului inconjurător, Îmbunătățirea economică, Îmbunătățirea conectivității, Asigurarea serviciilor publice și Promovarea eficienței, accesibilității și sustenabilității (inclusiv capacitatea administrativă a autorităților locale prin asistență tehnică), urmărind două obiective: 

Păstrarea valorilor naturale unice printr-un management de mediu ghidat de știință și prin consolidarea comunităților locale în rolul acestora de protectori proactivi ai acestui patrimoniu mondial unic 

Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile,eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite 

  Instrumentul prin care această strategie va fi implementată este un modul de tip ITI (Integrated Territorial Investment – Investiții Teritoritale Integrate), introdus în  regulamentele comune, pentru a fi folosit de-a lungul programelor de investiție a fondurilor structurale. Consiliul European a aprobat în Decembrie 2003 aceste intrumente, care sunt proiecte regionale aprobate din politică de coeziune a Uniunii Europene pentru 2014-2020. 

În România, instrumentul a fost denumit ADI ITI (Agenția pentru Dezvoltare Inter-regională ITI) și are o abordare multidimensională ce iese din modelul tradițional de abordare administrativă, iar regiunea în care se va implementa este cea a Deltei Dunării și a zonelor limitrofe. 

Din cei 1.3 mld euro alocați, cele mai mari investiții se vor duce în zona infrastructurii și conectivitații, adică podul peste Dunăre Tulcea-Brăila-Galați, în jur de 230 mil euro, faleză Tulcea, care a trecut în administrația autorităților din Tulcea abia în vara 2017, neputând astfel să beneficieze de vreun proiect de refacere și consolidare până în prezent (80 mil eur), portul din Sulina și aeroportul Tulcea, care mai are nevoie de câteva lucrări la terminal în ceea ce privește siguranța. 

Valoarea totală a fondurilor accesate până în prezent este de 78 mil eur, proiecte care stau la baza dezvoltărilor ulterioare, adică lucrări pentru cadastrare, infrastructură tehnică (silozuri, abatoare), infrastructură publică (drumuri, acces la apă, transport local). 28 de localități din 33 au depus dosare pentru infrastructura rurală. 

Din punct de vedere al turismului local, anul 2017 a fost cel mai bun din punct de vedere al creșterii gradului de ocupare și numărului de zile petrecute în Deltă, atingând în luna august aproape 100%. Unul din pașii importanți pentru turismul în regiunea Delta Dunării este crearea unei agenții în cadrul ADI ITI care să se ocupe de managementul destinației turistice, întrucât zona suferă destul de mult din cauza lipsei de facilități și servicii, atât publice cât și private. 

Pentru cicliști avem și o veste bună, se lucrează la circuitul pentru cicloturism, parte din EuroVelo 6,  de la Atlantic până la Marea Neagră, de-a lungul Dunării până în inima Deltei. 

 

Dacă vrei să afli mai multe 

http://www.itideltadunarii.com/ 

Fotografii din arhiva personala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *